Weer een extra specialisatie bij in de praktijk!!!

Ja ja we hebben er weer een extra specialisatie bij in de praktijk!!!

Edwin heeft de opleiding tot Extended Scope succesvol afgerond.

Een Extended Scope Specialist(ESS) is een ervaren fysiotherapeut die is opgeleid op masterniveau, met een aanvullende medische opleiding op het gebied van Extended Scope.

Wat doet een Extended scope Specialist?

Er wordt tijdens een consult uitgebreid stilgestaan bij uw gezondheidsprobleem. Er wordt met een bredere scope gekeken, zo wordt bijvoorbeeld de invloed van medicatie meegenomen.

Een Extended Scope fysiotherapeut kan een onderbouwd advies aan de huisarts voorleggen. Dit advies heeft betrekking tot aanvullend onderzoek en doorverwijzing naar de tweede lijn(orthopeed, neuroloog, internist, reumatoloog). Daarmee levert de Extended Scope Specialist een bijdrage aan een meer ‘zinvolle, zuinige en snellere’ zorg.

Extended Scope kernpunten:

  •        Triage diagnostiek (categoriseren in ernst waarna juiste doorverwijzing specialist)
  •        Ondersteunende rol voor huisartsen en collega fysiotherapeuten
  •        Alleen binnen het Musculoskeletale (spier en gewrichten) domein
  •        Duidelijke tijdstrajecten afstemmen met de patiënt
  •        Positieve effecten aan de doelmatigheid van de zorg en patiënttevredenheid
  •        Verbrede kennis op het gebied van orthopedie, traumatologie, reumatologie, radiologie, neurochirurgie en interne geneeskunde.

Komende weken krijgen jullie een aantal praktijkvoorbeelden te lezen wat deze specialisatie inhoudt.